EASY LIFT- UP STAY (SLS-ELAN)

  • #
  • #
  • #
item No. Torque per pc
SLS-ELAN-ML 50-75kgf.cm
SLS-ELAN-MR 50-75kgf.cm
SLS-ELAN-HL 75-100kgf.cm
SLS-ELAN-HR 50-75kgf.cm

LIFT ASSIST STAY (EZS-ELAN )

  • #
  • #
Liftting Power Model
1900-2860 EZS-ELAN-LL
2820-3900 EZS-ELAN-Ml
3850-4950 EZS-ELAN-MM
4700-5600 EZS-ELAN-HM
5550-6930 EZS-ELAN-HH

BI-FOLD LIFT ASSIST STAY (HBF-ELAN)

  • #
Item No. Door Weight/Door
HBF-ELAN-LL 2.5-3.3kg
HBF-ELAN-ML 3.3-4.1kg
HBF-ELAN-MM 4.1-4.9kg
HBF-ELAN-HM 4.9-5.7kg
HBF-ELAN-HH 5.7-6.5kg

SWING LIFT- UP STAY (SLU-ELAN)

  • #
Item No. Door Weight/Door
SLU-ELAN S4 5.0-6.5kg
SLU-ELAN L4 6.5-8.0kg
SLU-ELAN M4 8.0-9.5kg
SLU-ELAN H4 9.5-11.0KG

SWING DOWN STAY (SLD)

  • #
Item No. Torque Moment (pair)
HDS-10S-K 60-95kgf.cm
HDS-10S-M 95-130kgf.cm
HDS-10S-H 110-160kgf.cm

SELF CLOSE STAY (HDS-10S)

  • #
Item No. Torque Moment (pair)
HDS-10S-K 60-95kgf.cm
HDS-10S-M 95-130kgf.cm
HDS-10S-H 110-160kgf.cm